Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Dzięki tym ubezpieczeniom mamy możliwość zabezpieczenia naszego pojazdu na okoliczność różnych przykrych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania, a dzięki niemu finansowe problemy wynikające z wypadku lub kolizji stają się łatwiejsze do naprawienia.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • OC – zobowiązuje ubezpieczyciela do pokrycia kosztów związanych z wyrządzeniem szkód innym osobom przez ubezpieczonego. Jest to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń, które zawiera się na 12 miesięcy i jego celem jest ochrona interesów osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
 • AC – Autocasco to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego od kradzieży lub od skutków związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem tegoż pojazdu. AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, zawiera się je na 12 miesięcy, a celem jest wypłata odszkodowania, gdy:
  • sami ponosimy winę za uszkodzenie samochodu
  • sprawca uszkodzeń jest nieznany
  • uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami
  • uszkodzenia powstały w efekcie działania żywiołów (np. powodzi, pożaru, wybuchu gazu…)
  • pojazd został skradziony 
 • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i zawierane na 12 miesięcy. Obejmuje wypadki, które zdarzyły się na terenie RP oraz poza granicami kraju. Jego przedmiotem są trwałe skutki nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Tym ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący, czyli kierowca i pasażerowie, a świadczenia wypłacane są niezależnie od tych przysługujących z polisy OC lub innych zawartych umów NNW.
 • ASS – Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem, polega na doraźnej pomocy kierowcy i pasażerom podczas podróży w Polsce oraz za granicą, obejmuje zakres medyczny i techniczny
 • ZK – Zielona Karta jest ubezpieczeniem obowiązkowym na wyjazd poza granice Polski. Polisa pokrywa szkody powstałe na skutek ruchu pojazdów oraz zapewnia to, że w razie wyrządzenia szkody obywatelowi innego państwa, zakład ubezpieczeniowy, z którym została zawarta umowa, wypłaci odszkodowanie na podstawie obowiązujących miejscowych przepisów prawa ubezpieczeniowego. Regulacje te obowiązują na terenie tych krajów, które należą do systemu Zielonej Karty.