Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Te ubezpieczenia to najodpowiedniejsza forma troski o ludzkie dobro, które przecież gromadzimy z trudem, a często pomnażany dzięki wysiłkowi wielu pokoleń. Zawierając takie ubezpieczenie zachowujemy stabilność życia i szanujemy kreatywność i pracę twórców naszego majątku.

Ubezpieczenia majątkowe powstały z myślą o bezpieczeństwie klienta i jego bliskich, bo z jednej strony chronią przed kosztami finansowymi wynikającymi ze zniszczenia lub utraty majątku, a z drugiej – zabezpieczają interesy osób, które w skutek zdarzenia losowego mogą być poszkodowane. Szczególny rodzaj ochrony wyodrębnia w sobie następujące ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie mienia (własności i innych praw majątkowych)

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

ochrona mienia od szkód spowodowanych żywiołami

ochrona mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

odpowiedzialność cywilna

ubezpieczenia NNW

ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo)

ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu

ubezpieczenie utraty zysku

ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe stanowią specyficzną grupę ubezpieczeń, a tym,
co odróżnia je od innych grup jest źródło ryzyka tkwiące w procesach ekonomicznych i siłach rynku jakim podlega każdy podmiot gospodarczy.