Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Celem tych ubezpieczeń jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, a tym samym uzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Tempo naszego życia gwałtownie wzrasta, a w tej sytuacji zabezpieczenie sobie niezbędnego komfortu psychicznego jest bardzo istotne. Można uczynić to niewielkim nakładem finansowym wykupując polisę na życie. Obejmie ona ochroną Ciebie- Klienta i Twoich bliskich – jeżeli uznasz to za niezbędne.

Kupując ubezpieczenie na życie troszczymy się o swoich najbliższych, a funkcja oszczędzania jest tylko miłym dodatkiem. W obecnej, rozwiniętej formie, ubezpieczenia życiowe mogą być bardzo ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Celem ubezpieczeń życiowych jest ochrona i oszczędzanie.

Ubezpieczenia na życie dostępne na naszym rynku można podzielić na trzy grupy:

  • ubezpieczenie ochronne
  • ubezpieczenia ochronno – oszczędnościowe
  • ubezpieczenie oszczędnościowe

Do każdej z tych grup można dokupić umowy dodatkowe, które poszerzają ochronę klienta i jego bliskich. Najczęściej kupowanym umowami dodatkowymi są:

  • wypłata podwójnej sumy ubezpieczenia osobie wskazanej do odbioru świadczenia
  • za określone w umowie trwałe inwalidztwo spowodowane wypadkiem otrzymujesz świadczenie w wysokości zależnej od ustalonego % inwalidztwa i sumy ubezpieczenia
  • w ramach ubezpieczenia „opłacanie składki” w przypadku całkowitej i trwałego trwałej niezdolności do pracy ubezpieczyciel przejmie za Ciebie opłacanie składek; wszystkie ustalone warunki umowy pozostają bez zmian
  • na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań takich jak: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek …, w momencie wystąpienia i zdiagnozowania choroby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca klientowi świadczenie w określonej wysokości

Na kalkulację składki w ubezpieczeniach na życie mają wpływ czynniki takie jak: wiek, płeć, stan zdrowia, wykonywany zawód, długość ochrony, suma i rodzaj ubezpieczenia. Są to czynniki kosztu ryzyka. Zasada jest taka – im jesteś młodszy, zdrowszy, prowadzisz bezpieczniejszy tryb życia – płacisz mniej. Kalkulację składki prowadzi się indywidualnie dla każdego klienta. Z każdej składki ubezpieczenia na życie, niezależnie od jego rodzaju, w pierwszej kolejności potrącane są koszty administracyjne. Są one najwyższe w dwóch pierwszych latach trwania ubezpieczenia. Towarzystwo potrąca także koszty ryzyka, jakie ponosi w przypadku konieczności wypłacenia umówionej sumy ubezpieczenia (nawet po zapłaceniu pierwszej składki). Składka pozostała po odjęciu wymienionych kosztów jest alokowana, czyli inwestowana. Wypracowanymi zyskami towarzystwo dzieli się z Klientem w określonej proporcji i dopisuje je do wartości polisy. Towarzystwo ubezpieczeniowe to nie jest bank, który wpłaconą kwotę pomnaża na rzecz klienta, gdyż przede wszystkim celem jest ubezpieczenie, a to wiąże się z kosztami ryzyka.